Skip to main content

En lang og rik historie

Bestum har en lang og rik historie som kan dokumenteres tilbake til 1277.

Bestum Vel har med disse historiesidene forsøkt å formidle Bestum-historien frem til i dag på en så konsis, enkel og interresant måte som mulig.

Innholdet på disse sider er hentet fra ulike typer kilder så som bøker, aviser, tidsskrifter, Internettsider, offentlige dokumenter, tegninger, postkort, kart og bilder for å nevne noen. I tillegg er kilder av lokal art, så som private bilder, opptegnelser og samtaler med Bestum-partioter inkludert.

All informasjon som er brukt, er primært knyttet til Nedre Bestum, dvs. tilknytninger som stedsnavnet eller etternavnet Bestum og/eller Ullern. Selv om det meste av historie på disse siden er knyttet til Nedre Bestum, er også tilstøtende områder med. Dette er foruten Øvre Bestum, bl.a deler av Lilleaker Abbediengen, Vækerø, Øraker, og Hoff.

Så langt det har vært mulig er kildehenvisninger angitt, men det kan være mangler enkelte steder. Disse manglene er ikke tilsiktet. Finner du informasjon som bør endres eller som er mangelfull, referanser som er utelatt osv. mottar forfatter gjerne en epost med spesifisert ønske om korrigering.

Klikk på overskriftene til høyre for å lese mer om Bestums lange historie.

Send epost til ansvarlig for historiesidene: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lykke til med lesingen!