Skip to main content

Bestum historie – Bestumkilen

Geografisk beskrivelse

...ser man at kilen danner den absolutte innerste og nordligste delen av fjorden. Bestumkilen er der hvor Oslofjorden ender (2,25).

Kilen strekker seg fra øya Killingen til utløpet for hoffselven ved Skøyen (2,25).

Ullernbatforeninglogo

- utdrag av hendelser

1937 - En del båteiere på Bestum møter og blir enige om å undersøke mulighetene for å danne en forening med tanke på å overta kommunens tomt i Bestumkilen som båtplass og vinteropplagsplass (2,15).
1938 - Det opprettes et midlertidig styre, og man blir foreløpig ening om navnet Ullern Båtforening.
1947 - Foreningen får endelig leie den etterlengtede tomten.
1952 - Årskontingenten økes fra fem til 15 kroner.
1959 - I november holdes et fellesmøte med representanter for fra foreningene Skøyen, Skarpsno og Ullern for å diskutere muligheter for nærmere samarbeide vedrørende vinteropplag på Karenslyst.
1967 - Innmelding i Kongelig Norsk Motorbåtforbund (KNMF).
1968 - Tiltagende problem med lite båtvett og høy hastighet på motorbåtkjøring i Bestumkilen.
1973 - Første sesong i ny hav, Drammensveien 196.
1978 - 250 medlemmer står på venteliste for båtplass.
1984 - Aksjon strandlinje settes i gang for å hindre at NOROLs planer om utbygging av hovedkontor Sjølyst/Karenslyst.

Badehusene

Bestumkilen 1904. Badehusene ligger tett i tett i sjøkanten....(6,70). Bilde under viser to typiske badehus, dog ikke i typisk badvær!!!

Badehus_000
Foto: Wilse 1907.

Kanalforbindelse

En kanalforbindelse over eidet mellom Frognerkilen og Bestumkilen ble tatt opp av Bestumkilens havnestyre i 1928 og av Oslo havnevesen i 1937 (2,25)

Innerst i Bestumkilen

Karenslyst har sitt navn etter en dame ved navn Karen Maschmann. Hennes mann, apoteker Maschmann ved Elefantapoteket, kjøpte eiendommen i 1790. I 1840 kjøpte traktør H. J. Lorange løkken og startet et forlystelsessted på Bygdøy-siden. Det var tider! Stedet var meget eksklusivt, og prisene deretter. Dampbåten Johan Collet fraktet gjester til Karenslyst to ganger i uken, og omnibusser gikk ut hver eneste dag i sommerhalvåret (2,34).

Bestumkilen-Sjolyst-bat
 

Foto: Norsk Folkemuseum

Sjøflyhavn i 1920-årene

I 20-årene ble Bestumkilen brukt til landingsplass og havn for sjøfly (2,262).

BattlandermedflyvebadeniBestumkilenvedMaritim1918BattlandermedflyvebadeniBestumkilenvedMaritim19182
 

Bestumkilen som mottakshavn for Monolitten i 1926

...den stenen som som skulle bli monumentet Monolitten i sin tid ble fraktet med båt inn Bestumkilen. ...ble fraktet på to lektere fra Iddefjorden ved Halden og til Bestumkilen i 1926. Det tok over ett år før Monolitten var på plass i Frognerparken (2,26).

Aksjon strandlinje - 1985

Oljeselskapet NOROL jobber intenst med å få bygget sitt nye hovedkontor på strandtomten innerst i Bestumkilen. Det blir etablert en aksjonsgruppe med alle kategorier motstandere av utbyggingen. Fra slottet og fra Kong Olav kom det et brev som kalrt sa nei til utbyggingen. Fra høyeste hold i Miljøverndepartementet ble det kommunisert at en søknad fra NOROL ville bli avslått. NOROL trakk senere sin søknad (2,39-40).