Skip to main content

Bestums historie – borgergods

Rike Christianiakjøpmenn anbrakte altså sin kapital i jordgods i nærheten av byen. 57 av de største gårdene i aker var i hendene på Christianiaborgere, og 28 av disse ble drevet av borgerne selv. De fleste andre ble drevet av en forpakter:…, Nedre Bestum, …. (s. 50-51).