Skip to main content

Bestums historie – husmenn

Husmannskontrakt mellom husmann Ole Olsen og Christopher Jensen, Nedre Bestum. ca 1850

Jeg undertegnede Christopher Jensen gjør herved vitterlig: at have med min kurator Karl Sogns samtykke stedt og fæstet, ligesom jeg herved til husmanden Ole Olsen steder og fæster et stk. jord under min eiende gaard Nedre Bestum i Aggers sogn, hvilket stykke overlades bemeldte Ole Olsen for sin og muligens efterladende enkes, samt børns levetid til brug og afbenyttelse, efter eget godtbefinnende, paa vilkaar, at deraf erlægge til mig eller efterkommende eiere af gaarden Nedre Bestum, er aarlig afgift av 2 spd. - to norske speciedaler, som betales hverdt aars 11. december, samt derhos forretter 9 - ni - dagers arbeide hvert aar hos mig eller etterfølgende eiere uden nogen dagløn, dog paa gaardeierens kost.

Skulle Ole Olsen efterlade sig enke er hun pliktig til at anskaffe en arbeidsdyktig mand til at forrette hiint arbeide , hvilket afgivft blot gjælder for titmeldte Ole olsen og kones levetid, men hans efterkommere skal til ovennævnte afgivt skjære 4 - fire - maal agger hvert aar paa gaarden Nedre Bestum uden kost og betaling, hvilket tillæg i afgiftenogså bliver gjældende om Ole Olsen skulle overlade bemeldte jordstykke til nogen anden.

I øvrigt paaligger det jordstykkets brugere at forsyne det med de nødvendige gjærder samt fremdeles at vedlikeholde disse uden nogen udgift for gaardeierne ei heller er forpagteren tilladt at tage nogensomhelst brændeved på gaardens eiendele.

Christopher Ullern. Som kurator: Lars Sogn. Forestaaende contracts inhold vedtager jeg ole olsen. til vitterlig underskrift Ole Klemetsen med ih: pen, Christen Hansen m:ph: pen. (6,11).

Husmannsplasser 1723 – 1771 – 1801 – 1865 (s. 172-173) 1

(red. det er usikkerhet knyttet til hvorvidt husmansplassene tilhørte Nedre Bestum, g.nr. 6 eller Øvre Bestum g.nr. 5).

<

Fullgård Husmannsplass Strøk Matr.nr. Husmannsplasser - antall
  Navn 1771     1723 1771 1801 1865
6. Øvre Bestum Tangen U 6 1 3 1 3
  Skredderstuen            
  (Killingøen)            
  Sønsterud (1723)            
Halvgård              
53. Nedre Bestum Korsveien, Bråten U 5 1 2 2 -