Skip to main content

Bestum historie – jernbane

Vestbanen kommer i 1872

Da jernbanen til Drammen ble åpnet i 1872 var det bare én stasjon i nærheten - Tyskestranden. Senere omdøpt til Bygdø og deretter Skøien. For beboere på Ullern og i Bestum-området var veien til Tyskestranden lang og besværlig (96, 6).

Vækerø stasjon - så Bestum

I 1884 kommer turen til Veste aker, som får Vækerø holdeplass. Utstyretbestod a en åpen plattform med utsalgsbod for billetter til de få togene som stanset der. Godstogene tøffet forbi uten å stoppe, så alt fraktgodt måtte hentes på Lysaker eller Skøien. 
Statsminister Carl Otto Løvenskiold likte ikke at holdeplassen og gården ha bodde på skulle ha sammen navn, og på hans anmodning ble stasjonsnavnet forandret til Bestum.
Stasjonsbygningen, som i dag står på jernbanemuseet på Hamar, ble oppført i 1890-årene. På bildet under ses stasjonsbygningen på to nesten like bilder. Legg merke til fotografens skygge på det nederste bilde. 
Bestum stasjon 1907
Foto: Postkort i privat eie. Ca. 1907.
Bestum stasjon
Foto: Bilde fra Norsk jernbanemuseum.
Fra en annen vinkel ses Bestum stasjon som andre hus fra venstre. På veien i midten av bildet står to gutter. Veien heter i dag Tunveien.

Bestum
Foto: Postkort i privat eie.

Hindringer på sporet

Det var kun ved Skøien stasjon at vestbanen hadde to spor, og at tog kunne kjøre forbi hverandre. Som kan sees av øverste bilde på denne siden var det kun ett spor. Stigningen fra Skøien til Vækerø var i begynnelsen så bratt at togene av og til måtte rygge tilbake til Skøien stasjon og ta fart på nytt for å "komme opp". Andre ganger var det snøvær eller høstvær (vått løv på skinnegangen) som hindret toget å komme frem.
Faksimile av annonse fra 1902 vedrørende veiarbeide ved Bestum stasjon.
Annonse om veiarbeid

Rutetider.

Morgentoget til Kristiania gikk 7.24 fra Bestum stasjon.

Ny stasjonsbygning

I 1922 ble den gamle stasjonsbygningen erstattet av en ny. Bildet under viser stasjonsbygningen ca. 1970. Stasjonen og bygningen var da fortsatt i fullt bruk som både stoppested og postkontor.
Nye Bestum stasjonNye Bestum stasjonTog
Tre foto over: Stasjonsadatabasen.
 
For mer om Bestum stasjon, se denne lenken og denne lenken.