Skip to main content

Bestum historie – jurisdiksjon

Aker lagrette

Han (Christoffer Hjort) stevnet derfor Peder Olsen for Aker lagrette, og den 13. november 1613 ble det på Akers rette tingstue avsagt dom av 12 lagrettsmænd, nemlig Nils Borgen, Laurits Skøien, Peder Bestum, Chritoffer Bestum … og i nærvær av … og Hans Ulleren lendsmand sammesteds (s. 132). 1

 

Mandag 11. oktober 1686 sto det en bereist mann i tingretten i Aker. Han var tiltalt for løsgjengeri og hadde en utrolig historie å fortelle. Gjennom løsgjengerens fortelling kan vi få et glimt inn i datidens dramatiske begivenheter i Nord-Europa som ender på Bestum. Kittil Aasmundsen var hans navn og resten av historien finner du på oslohistorie.no.