Skip to main content

Bestum historie – «før vår tid»

Steinalder

Opprinnelig var det som i dag ligger nærmest Bestumkilen dekket av sjø, men etter hvert som som denne trakk seg tilbake ble mer og mer av terrenget tilgjengelig. Først for jegere og fangstfolk, senere for fastboende.

De to eldste gårdene i området er utvilsom Ullern (Ullarvin, vin = beite eller eng) og Hoff (Hov). Begge ligger over 30-metershøyden over havet. Begge gårdene knyttes til hedensk gudedyrkelse.

Bestum-gårdene er yngre. Navnet er knyttet til mannsnavnet Bessir. Det er ikke steinalderfunn på Bestum, men tre flintblokker er funnet på Vækerø.

Vikingtid

SpydspissEn spydspiss i jern ble funnet i en (den gang ennå ikke utgravd) haug på midten av 1800-tallet, og dateres til vikingtid.

I den skrevne historie er det lite å finne om Bestum, men noen begivenheter har indirekte påvirket området. I 1221 drar Ribbungene seg tilbake, forfulgt av Birkebeinerne, etter et mislykket forsøk på å overfalle kong Håkon Håkonssøn og Skule Jarls folk i Oslo. Retretten gikk forbi Bestumgårdene.

Opp gjennom årene har folkene på Bestum sett mang en veifarende dra forbi.

Kristen tid (6,135)

Med kristen tid skifter bildet, og Bestum blir, som mange andre gårder i Aker en del av kirkens eiendom. Prester og klerker, munker og bønder. Bestumgårdene pantsettes, deler gis bort i gave til Hovedøya kloster ved flere anledninger, og dokumentasjonen blir bedre (se også seksjon om Eierskap).

Historien om Bestum fortsetter....