Skip to main content

Bestum historie – ødegårder

Bebodde gårder i Aker

Utover på 1500- og 1600-tallet økte folketallet omsider igjen…. De ryddet ødegårder…Tre gårder ble ryddet, men oppgitt snart, det var lille Bestum, Lindern ”øde” og Ballerud (s. 39-40).