Skip to main content

Bestum historie – skatter og avgifter

Bybrann og Skattefrihet

Som belønning for at byens borgere hadde brent opp byen (red. svenskene angrep under sjuårskrigen 1563-1570), gav kong Fredrik 2. Oslo tolv års skattefrihet. Noen fremtredende borgere fikk også tildelt gårder i Aker på livstid; Øvre og Nedre Foss, Store og Lille O, Bestum… (1,39).

Skattebetalere i Bygda

I 135 innførte staten en ekstraskatt på 16 skillinger til underhold av kapellaner. 18 bønder i aker hadde så stor eiendom at de var i stand til å betale skatten:…., Nils Bestum, Hans Ullern…(1,45).

Fogderegnskap fra 1611 og 1613-14

1611: …og 12 andre skattefrie gaarder: Hans Ulleren er lendsmand (5,148).
1613-14: de fleste av de skattefrie gaardene mistet sin skattefrihet - ovenikjøpet med tilbakevirkende kraft fra 1611 av; …, lendsmanden Hans Ulleren … og i 1620- og 30-årene finner vi hyppig følgende gaarder skattefri: Bestum, utlagt til kannikene som erstatning for en del av bymarken:de bruker den selv (5,151).

16-skillingsskatten i 1635

…de 18 som er velhavende nok til å utrede 16-skillingsskatten til kappelaners underhold i Nordlandene i 1635: det er: Niels Bestum (navnet skrevet to ganger), Hans Ulleren (5,154).

Frivillig forsvarsskatt i 1643

Blant de 14 bønder i aker som betalte frivillig forsvarsskatt i 1643 var Hans Ullern med 1 ort og Nils Bestum med 1/2 ort (6,83).