Skip to main content

Bestums historie – trikken

Sporveisnettet utvides (6, 99)

1912

Sommeren 1912 begynte A/S Kristiania elektriske sporvei å planlegge en forlengelse av banen fra Skøien til Øraker (6,99).

1915

Stortinget vedtar å gi prosjektet konsesjon på drift av sporvei. Lilleakerbanen.

9. mai 1919

Banen åpnes.

1922

Banen forlenges til Bekkestua i Bærum og til Haslum året etter.

1924

Oslo kommune overtar bytrikkene og de blir hetende Oslo sporveier. Det gamle selskapet beholdt Lilleakerbanen som ble hetende Bærumsbanen.

1930

Bærumsbanen forlenget til Kolsås. Starter forberedelser til linje mellom Lilleaker og Majorstuen. Tomter i det planlagte området blir populære; grunneiere gjør gode penger.

1937

Prosjektet drar ut i tid. Rabaldermøte i 1937.