Skip to main content

Bestums historie – veier og reiser

Biskop Jens Nilssøns visitasreise 1594.

I synder fra Haaff ligger 2. garde heder Bestum i synder och nord fra hin anden, dem haffe wi paa den venstre haand, 2 pilskudd fra Haaff (6,95).

1a-jensnilssn

Drammensveien

1740 - 1870

Drammensveien nevnes i 1740 som den vestlige hovedvei fra Asker over Lysaker bro til Christiania. I 1790 omlegges og forbedres veien. Ved flere anledning kalt "chaussé" (6,95). I dag ser det slik ut:

drammensveien

1870-1900

Drammensveien fra Vækerø langs Bestumkilen manglet skikkelig veidekke, hadde ikke fortau og slett ikke lys, så folk måtte ta seg frem med stearinlykter. Fortau ble anlagt i 1880-årene, og gatebelysning (parafinlykter i 1897 (6,96).

Rutegående kommunikasjon

Den første rutegående kommunikasjon i bygda var dilligenceruter til nye forlystelsesteder, som "Karenslyst" ved Bestumkilen (s 97). 1