Skip to main content

Nyhetsarkiv for 2006 og tidligere år

På denne siden finner du referanser til saker fra 2006 og tidligere år. Klikk på lenkene til høyre hvis du er interessert i å lese saker fra andre år.

Julemarked på Vækerøstuene

Julemarked

Bestum desember 2006

Vækerøstuene, en gave til Bestum Vel fra firmaet Løveskiold Vækerø i 1966, har et lite miljø av kunstnere og håndverkere.

I en lang rekke år har dette miljøet arrangert salgsdager de tre helgene før jul. I år vil det være et lite julemarked lørdag og søndag 2-3, 9-10 og 16-17 desember fra kl. 12-16.

Du kan se mer om miljøet på: Keramiker Rein Follestad

Parkering i Sigurd Iversensvei

Bestum desember 2006

Fortsatt er det én buss som står hensatt i Sigurd Iversensvei. Bestum vel følger saken og har dialog med bydel Ullern. Klikk på bildene nedenfor for å se dem i stor størrelse.

Parkering1trikkestopp2

Stoppested Ullern - arbeidene i gang

Bestum november 2006

Oslo sporveier har begynt arbeidet med trikkestopp Ullern. Det er betydelige arbeider som er i gang. Trikken går i en del av arbeidssonen kun i ett spor, og bommer og lyssignal er for tiden koblet ut. Klikk på bildene nedenfor for å se dem i stor størrelse.

trikkestopp1trikkestopp2trikkestopp3

Stoppested Ullern - arbeidet starter

Gamla Stan

Bestum november 2006

Bestum vel har fulgt opp Oslo sporveier verdørende utbedring av trikkens stoppested Ullern, retning sentrum. A. Hildeng i Oslo sporveier forteller vellet at arbeidet starter opp uke 45. Vi gleder oss til å se resultatet, og følger arbeidet videre (se for øvrig tidligere artikkel lenger nede på siden).

Oppdatering - busser til ubehag - forbedret parkering

Gamla UppsalaBestum oktober/november 2006

På bildene til venstre kan leserne se at parkering av busser etc. har forbedret seg i Sigurd Iversens vei. Det øverste bildet er tatt 27. oktober, og det er kun én lastebil/tilhenger og én campingvogn igjen.

Saken gjelder: I Sigurd Iversens vei på strekningen fra Adventveien til Bestumveien (husnummerne 37-39) har beboerne vært plaget over lengre tid med et antall hensatte kjøretøy. Strekningen er blitt en oppstillingsplass for russebusser, andre busser, campingvogner og større biler, og på det verste har det stått fem-seks busser parkert etter hverandre samt et par campingvogner og en gammel traktor. Bildet, tatt med mobiltelefonkamera i begynnelsen av juli i år, gir et inntrykk av hvordan det så ut før Bestum Vel involverte seg i denne saken.

Bestum Vel arbeider aktivt for Et bedre bomiljø, og tok tak i denne saken. Kontakt ble opprettet både med kommunen, bydel Ullern og beboere i området. Media ble kontaktet av den lokale velforeningen i området og eierne av de ulike kjøretøyene ble også kontaktet. Dette felles dugnadsrbeidet ser ut til å ha gitt resultater. Fem av de seks bussene er borte, og går det som Bestum Vel ønsker er alle kjøretøyene fjernet i løpet av september. Forslaget som Bestum Vel har sendt inn til bydelen går bl.a. ut på å sette opp et parkering forbudt skilt for kjøretøyer over en viss størrelse (vekt).

Vi henstiller våre medlemmer og lesere til å informere styret om ulike bomiljø-problemer.

Oppdatering Aksjon Frognerstranda

Wristwatch

Bestum september 2006

Aksjonen har samlet inn flere enn 3000 underskrifter. Likevel trengs det flere. Dersom du kan tenke deg å oppfordre fem venner til å støtte aksjonen kan du enkelt gjøre det på aksjonens hjemmeside:

http://www.frognerstranda.no/hint.html

Stoppested Ullern

Gamla Uppsala

Bestum august 2006

Bestum Vel har hatt en dialog med Oslo sporveier vedrørende stoppested Ullern retning sentrum. Anledning har vært at trikken siden lang tid tilbake stopper ca. 30 meter nedenfor den gamle holdeplassen. Skuret på holdeplassen med sitteplasser står fremdeles der trikken pleide å stoppe. Eldre passasjerer som sitter å venter på trikken når knapt frem til trikkedøren før trikken skal videre.

Dialogen ser ut til å gi resultater. Oslo sporveiers A. Hildeng skriver i en e-post til vellet: "Det vil ikke bli gjort noe her nå, men i løpet av året vil det bli et helt nytt stoppested her".

Bestum Vel vil følge saken fremover.

Nytt dobbeltspor Skøyen - Asker

kart01Bestum august 2006

På Jernbaneverkets hjemmesider kan du lese mer om utbyggingen av strekningen Skøyen - Asker. Strekningen skal få fire spor og for Bestums del vil det innebære endringer, om enn noe frem i tid. Strekningen er først prioritert fra 2015, men selv om strekningen Skøyen - Lysaker (2,1 km) beskrives av Jernbaneverket som kort, og enkel å utbedre, bør både planlegging og fremtidig utbygging følges nøye. Les mer om utbyggingen på Jernbaneverkets hjemmesider.

Stemningsbilder fra Bestumkilen

JonnyEriksenBestum, juli 2006

Vellet har fått tilsendt fotografier som Jonny Eriksen har tatt av og omkring Bestumkilen. De er tatt på natten og/eller tidlig på morgenen, og de gir flotte stemingsbilder av et område som ofte forbindes med biler og støy. Klikk HER for å se alle bildene.

Postkorthilsen fra Bestum

Bomstasjon

Bestum juni 2006

Billedlig dokumentasjon fra Bestum-området er mangelvare. Spesielt fra svunnene tider. Ett av styrets medlemmer, Per Øyvind Hansen, samler på postkort fra Bestum og i seneste utgave av postkortsamlernes medlemsblad Postkortet er en dobbelside viet til tekst om og postkort fra Bestum.

Artikkelen kan du lese her.

Har du gamle postkort, bilder eller dokumentasjon fra Bestum og kan tenke deg å dele dette med andre Bestum-beboere via Bestum Vels hjemmesider kan du ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Underskriftskampanje - Aksjon Frognerstranda

Gamla Stan

Bestum november 2006

Aksjon Frognerstranda kjemper for at et av de vakreste fjordpartiene i Oslo ikke skal forbli et av Norges mest forurensede områder med store støyplager.

Les mer om hva aksjonen ønsker å forhindre, 6-8 fils motorvei, på www.frognerstranda.no.

Oslopakke 3 – også Bestum får sitt

Bestum juni 2006

I den nylig presenterte Oslopakke 3 får også Bestum sitt. I pakken, som er et spleiselag mellom staten og bilistene, blir Bestum-området tilgodesett med et prosjekt med kostnadsramme 3,7 milliarder. Prosjektet er:

E18 Framnes-Fornebu: 3 700 mill. kr. Bygges i stor grad som tunnel fra Frognerstranda til Lysaker/Fornebu, med av- og påkjøringsramper i alle retninger ved Ring 2 v/Skøyen og Ring 3 v/Lysaker vest/Granfosslinjen.

Du kan lese mer på www.vegvesen.no.

Årsmøte i Bestum vel 2006

Årsmøte i Bestum vel ble avholdt mandag 27. mars. Klikk HER for å se hvem som sitter i det nye styret.


Nyheter 2004


Forslag til reguleringsplan for Lysaker stasjon

Høringsfrist 23.04.2004 - 04.06.2004

Bydel Ullern

Drammenbanen, dobbeltspor Skøyen - Asker, Lysaker Stasjon foreslås omregulert med sikte på å legge til rette for utvidelse av Lysaker stasjon fra to til fire spors stasjon som et ledd i utbygging av nytt dobbeltspor på strekningen Skøyen - Asker. Planområdet omfatter arealer som berøres ved utvidelse av rundt 350 meter av jernbanesporet innover i Oslo.

Det avholdes åpent møte om det samlede planforslaget innenfor Oslo og Bærum tirsdag 11. mai kl. 19.00 på Granfoss konferansesenter, Vollsveien 13, bygg H.

Klikk HER for mer informasjon

Utbygging og fortetning = rasering av Bestum?

Det skjer mye på Bestum for tiden. Utbyggere kjøper opp tomter, river eksisterende bolig - mot byantikvarens anbefalinger - og Plan- og bygningsetaten godkjenner blokker med 10 leiligheter. Er det slik vi ønsker utviklingen på Bestum?

Klikk HER for mer informasjon.

NSB - nytt dobbeltspor på strekningen Skøyen-Lysaker

 

I påvente av at Oslo kommune utarbeider en kommunedelplan, jobber Jernbaneverket med 3 hovedalternativer:

  1. 4 spor i dagen

  2. 2 spor i dagen, 2 spor i tunnel
  3. 4 spor i tunnel

Bestum vel har gått inn for alternativet der alle 4 spor (eksisterende dobbeltspor + det nye dobbeltsporet) legges i tunnel. Det mest sannsynlige er at det nye dobbeltsporet legges i tunnel forbi Bestum og at eksisterende spor blir liggende i dagens trasè.

Klikk HER hvis du vil lese mer om saken på nettsidene til NSB.

E 18 - Vegvesenet går inn for tunnel

Som det fremgår av informasjonen fra Vegvesenet, går de inn for Hovedprinsipp 1, dvs. tunneler fra Framnes i Oslo til Holmen i Asker. Det betyr at E18 legges i tunnel gjennom hele Bestum-området.

Bestum vel har gått inn for denne løsningen helt siden de ulike alternativene ble kjent, og har gjentatte ganger gitt uttrykk for i diverse høringsuttalelser til offentlige myndigheter at Bestum-området er best tjent med tunnelløsninger både for jernbane og E18. Hovedbegrunnelsen er miljøet, med særlig vekt på støy og luftforurensing.

Klikk HER hvis du vil lese mer om saken på nettsidene til Statens Vegvesen.

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.