Skip to main content

Nyhetsarkiv for 2008

Juleutstilling i Vækerøstuene - en suksess!

juleutstilling

Bestum, januar 2009

Skaperglede i Vækerøstuene. Det årlige julemarkedet i desember måned ble i år utvidet med flere kunsthåndverkere. Foruten den evigunge keramiker Rein Follestad og veteranmalerinnen Aja Stranger, var det to nye kunstnere som stillte ut og solgte kunsthåndverk. Øverst i Langeleiken stillte den anerkjente glass- og krystallkunstneren Anne Haavind ut flotte glassarbeider. Helen Sverdrup, en spennede gjesteopptreden i Vækerøstuene, stillte ut malerier.

Stasen inviterer

Stasen inviterer

Bestum, oktober 2008

Bestum Stasmusikk skal ha konsert i Kulturhuset Stabekk Kino fredag 7. november klokken 19. Temaet er filmmusikk, og du kan høre musikk fra filmer som Broen over Kwai (se litt av filmen her), Pink Panter og Limelight. Bare kveldens konfransier, tidligere kinosjef Ingeborg Moræus Hanssen, er verdt inngangspengene på 150 kroner.

- Her blir det fult, sier Erik Akre, en av Stasens muntre musikanter, til Bestum Vel, og legger til at det er fornuftig å være tidlig ute. Han kan også friste med enkel servering i pausen.

Se et flott bilde av Stasen her. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i Stasen kan kontaktes for mer informasjon.

Åpent møte i Bydel Ullern

Bydel Ullern

Bestum, oktober 2008

Tirsdag 4. november klokken 18.30 til 21 inviterer Bydel Ullern til åpnet møte på "Stoppestedet". På møtet kan du få vite mye om mangt: spesielt byutviklingssaker som Mustads område og CC Vest. Møtet arrangeres av Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo. Vel møtt! Litt om møtet finner du også på hjemmesidene til Plan- og bygningsetaten.

Kajakklubben utsetter bygging av hall

Oslo Kajakklubb

Bestum, oktober 2008

Oslo Kajakklubb, som tidligere har ønsket å tilbygge en treningshall, har nå bestemt seg for å utsette byggingen ett år. Utsettelsen er blant annet basert på Friluftsetatens synspunkter til tilbygget, og hvorvidt dette vil kunne i konflikt med kyststien langs Bestumkilen.

4000 5000 kvadratmeter kontorer på Bestum?

Situasjonskart Vækerøveien 3 (6/73)

Bestum, oktober 2008

Siste: Bestum Vel tok initativ til et møte tirsdag 5. oktober med de mest berørte naboene (i Nedre Skogvei). Resultatet av møtet var en enighet om å forfølge saken videre. Bestum Vel som overordnet nærmiljørepresentant, beboerne som dirkete påvirket av det massive kontorbygget (den mest massive veggen på bygget rager ca. 20 meter!!! over bakken).

Hos Plan- og bygningsetaten ligger det nå en foreløpig byggsak gjeldende Vækerøveien 3 (g.nr. 6/b.nr 73). Byggesøknaden gjelder et kontorbygg som etter grove utregninger skal bli på ca 4000 kvadratmeter, være 4 etasjer høyt og ha en utbygningsgrad av tomten på 67 %. Naboene i Nedre Skogvei, som har mottatt nabovarsel, stiller seg meget kritiske til et kontorbygg på en skogkledt tomt i et villastrøk. Naboene er bekymret, ikke bare over beliggenheten og størrelsen, men også konsekvensene av et slikt bygg som bl.a. økt trafikk og parkeringsproblemer. Klikk på lenkene for å se situasjonskart og  nabovarsel.

Bestum Vels nærmiljøansvarlig, Eivind Robertsen, følger saken.

Vækerøstuene

Vækerøstuene

Bestum, september 2008

I Akersposten her forleden var det skrevet en flott artikkel om Rein Follestad, Vækerøstuenes ankerfeste gjennom en knapp mannsalder.

Mange vet ikke at det skjuler seg en liten perle ved siden av HydroTexaco/TexBurger langs E18 på Vækerø. Du kan lese hele artikkelen ved å klikke her.

Vækerøstuene, arbeiderboliger fra ca 1780, huser i dag fire kunsthåndverkere, og kan lære mer om de fire ved å klikke på lenkene under:

Keramiker Rein Follestad

Glassartist Anne Haavind

Malerinne Aja Stranger

Regulering av Bestumkilen

 

Bestum-kart

Bestum, august 2008

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, skal på oppdrag fra Byrådsavdelingen fremme en reguleringsplan for Bestumkilen for å sikre arealer til båtplasser og til roing/padling. Bestum Vel vil uttale seg om dette, og ønsker at våre medlemmer gir oss innspill. Kortfattet er det to alternativer:

Alternativ 1 foreslår en robane på 1100 meter (bredde 60 meter) langs Bygdøy-landet. Alternativet vil også kreve noe utgraving i nordenden som vil medføre tap av p- og båtplasser, fjerning av brygger og flytting av utsettingsrampe og båtplasser.

Alternativ 2 er en løsning á la i dag, men kortere enn det brukerne ønsker. Lengde ca 750 meter.

Noen dokumenter om saken finner du ved å klikke her, her, her og her.

Innspill kan sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bom blir kontoll på E18

 

Bestum, august 2008

Oppdatering: tegningene har ankommet og de ser slik ut:

Fotograf: Wasim K. Riaz

Bestum, juni 2008

I Aften Aften ligger det i dag, 3. juni 2008 en artikkel som vekker forundring. I artikkelen går det frem at Statens Vegvesen har planene klare for å bruke det frigjorte arealet etter bomstasjonene til kontrollstasjon! En kontrollstasjon skal brukes til alt fra fart og promille til tekniske tilstand.

Bestum Vel har ikke vært involvert eller informert om endringen, og vet derfor intet om omfanget av kontrollstasjonene. Det vi vet, er at vi skal følge saken. Les hele artikkelen på Aftenposten.no.

Byarkivets Bestum-bilder

Ullern kirke. Foto: Anders Wilse (1924). Eier: Oslo Byarkiv.

Bestum, mai 2008

Dersom du er på utkikk etter eldre bilder fra Bestum-området har Oslo Byarkiv drøye 40 bilder lagt ut på sine hjemmesider. Bildene er fra ca. 1915 og fremover. De fleste i sort/hvitt. Det er mange flyfoto også, og det er Bestumkilen som har vært et yndet objekt. Også bilder med militære påskrifter finnes i arkivet. Klikk på bildet til venstre, så kommer du rett inn i basen og på søket: Bestum.

Bestum Skoles Musikkorps på YouTube

 

Bestum Skoles Musikkorps

Bestum, mai 2008

På YouTube finner du litt av hvert når det gjelder videoer fra det bisarre til det morsomme og det seriøse. Klikker du på bildet til høyre får du se et videoklipp av Bestum skoles musikkorps fra 2006. anledningen er Nobels fredskonsert i Oslo rådhus. Enjoy!

Møte i Ullern bydelsutvalg

 

Bydel Ullern

Bestum, april 2008

Det er møte i Ullern bydelsutvalg torsdag 24. april. Det er mange tema som skal tas opp, bl.a. alkoholpolitisk handlingsplan og barnehageprosjekter i bydelen. Du kan lese om rehabiliteringen av Elmholt barnehage som vurderes å være ferdig om 8 til 10 måneder; vel å merke fra det tidspunktet rehabiliteringen starter.

Sakslistene finner du ved å klikke her, og du finner mer om det som skjedde her.

Årsmøte i BestumVel

Bestum, april 2008

Bestum Vel

Torsdag 3. april var det årsmøte i Bestum Vel; det 117. i rekken. Årsmøtet ble avholdt i storsalen i Ullern menighetshus, Holgerlystveien 22. Det begynte klokken 19 og det ble servert kaffe/te og nybakt.

Blant punktene på agendaen var Vækerøstuene, årsberetningen for 2007 med regnskap og valg. Etter årsmøtets slutt kom Paul Høiness fra trafikkomiteen ved Bestum skole og holdt et foredrag om veisituasjonen i Bestum-området.

Du kan lese Årsberetningen 2007 ved å klikke her. Referatet fra årsmøtet vil være tilgjengelig primo mai.
 

Hundeskolen forblir på Bestum

Bestum, mars 2008

Foto: fra hjemmesidene til førerhundskolen: www.forerhund.no/Etter avstemning i landsstyret i Norges Blindeforbund, med stemmene 10 for og 8 mot,ble det vedatt at blindeforbundets førerhundeskole forblir på Bestum og ikke flyttes tilHurdal i Akershus. Du kan lese mer om saken ved å klikke her.

Førerhundskolen har adresse Nedre Skogvei 13 og flyttet inn på Bestum i 1985. Skolen utdanner ca. 30 hunder hvert år. Du kan finne mer om skolen ved å klikke på bildet.

De første ti årene

Bestum, mars 2008

Konkurrenter

Det var ikke alle som hadde sympati med opprettelsen av Bestum Vel. Ett innlegg i Dagbladet i 1892 av akersbøndene vitner om det: Vogt jer Bønder og samler jer i tide, til Sommeren skal det store Slag staa. La oss vise, at vi er Herrer i vort eget Hus.

Viktige saker

Blant de sakene som opptok Vellet i 1890-årene var ønske om egen skole, kloakkforhold og veier. I tillegg var det et ønske fra vellet om et nytt aftentog fra Bestum stasjon klokken 21.30 (halv ti'ern) til Kristiania.

Et annet viktig område vellet arbeidet meget med var veibelysning. Det finnes knapt et styrereferat fra nittiårene uten at veibelysning ble diskutert. I 1897 har vellet ansvar for 54 lykter.

Herredsstyre

Én av grunnene til akersbøndenes ovennevnte "motstand" var nok konkurransen de fryktet fra Bestum Vel om plasser i Aker herredsstyre. Og, i 1897 får Bestum Vel én representant - vellests forman Schartum-Swensen.

Vaktmann og bud

På slutten av nittiårene ble det belsuttet å ansette kombinert vaktmann og bud på Bestum. Mannen ble utstyrt med lykt, kjelke og og en lue med navnet "Bestum Bud". Hans oppgave var å bringe pakker rundt i området. Tiltaket slo ikke an, og året etter begraves både saken og luen i stillhet på generalforsamlingen.

Neste artikkel: 1900-1910.

Bestum Vels tilblivelse/h1>

Bestum, februar 2008

Fra boken Bestum, utgitt i anledning av vellets 50-års jubileum (boken utgitt i 1948), har vi sammenfattet litt om vellets tilblivelse. Vi vil bringe utsnitt fra vellets 116 års historie med jevne mellomrom her på vellest hjemmesider.

Bestum stasjon

Foranledning
Endringene knyttet til Drammensbanens tilblivelse i 1872 med tilhørende utbygging, gjorde at Bestum-beboerne følte sine interesser truet. Det ble flere hus og villaer, og flere veier med liten eller ingen belysning. Disse forholdene var med på å skape en stemning for å ivareta beboernes felles interesser.

Innbydelse

September 1892 sendte handelsgartner Chr. Olsen og grossererer Schartum-Swensen en innbydelse til Bestum beboere om å danne en forening. I innkallingen er det spesielt én interessant ting å bemerke. Innbydelsen var for å starte Selskab for Vækerø Vel. Stedet for møtet var også spesielt: Vækerø Politistation.

Første møte

Stiftelsesmøtet ble avholdt 1. oktober 1892 klokken 8 ½, som det het i innkallingen, og på Vækerø politistasjon. Etter fremleggelse av forslag til statutter ble disse og navnet vedtatt. Foreningen for Bestums Vel.

Bare i løpet av samme måned, oktober, tegnet 42 personer seg som medlemmer. Konstituert generalforsamling ble avholdt 15. oktober. I referatet kan det leses at lovene ble vedtatt etter ”en del forandringer”, så helt enige var nok ikke alle medlemmene.

To paragrafer
Paragraf 1 lyder: Foreningen, der bestaar av eiendomsbesiddere og Beboere ved Bestum, har til formaal at varetege deres Fælles interesser, hvorhos den ogsaa forøvrige virke til Bedste for Stedets Beboere i den Utstrækning, som Generalforsamling maatte bestemme, og de forhaandeværende Midler maatte tillate.

Paragraf 4, kontingenten, ble satt til kr 10 for eiendomsbesittere, og kroner 5 for andre beboere. I dag er kontingenten 100 kroner. 10 kroner i 1892 ville i dag tilsvare en medlemskontingent på 592 kroner – det er altså billig å være medlem i Bestum Vel!!!

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.