header 01

arkiv nyheter

Idyll eller hinder?

Bestum, februar 2014

 

I dagens utgave av Aftenpostens OsloBy har vi sakset både illustrasjon og innhold om de tre forslagene til ny E18 mellom Skøyen og Lysaker.

 

Aftenposten bilde 14.4.2014 - Fjordby, Foto: Norconsult, Rodeo arkitekter og ArchitectopiaOverskriften er "Slik kan vestkantens fjordby bli", og artikkelen beskriver kort de tre planene. Det skorter ikke på flott vyer og optimisme. Maxbo skal vekk, stoppested for miljøvennlig Fornebubane, slutt på biltrafikk og kø innover og utover E18. Nye boliger skal det også bli plass til - mange - i tillegg til næring.

 

Bestum Vel er positive til at E18 og dens kø, trafikale problemer, forurensning og støy forsvinner, men vi stiller spørsmålet om massiv utbygging, igjenfylling av Bestumkilen og Fornebubane er beste løsning? Blir Bestumkilen, områdets beste og flotteste sted for friluftsliv og maritime aktiviteter avskilt fra resten av Bestum?

 

Døm selv, les artikkelen her.

 

 


 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no