Skip to main content

Bevaring i Øvre Skogvei 2b, 4, 6 og 8

Bestum, februar 2014

 

Bydel Ullern følger opp vedtaket fra 28.8.2013 om å omregulere Øvre skogvei 2b, 4, 6 og 8 for fremtiden. Vedtaket har til hensikt å bevare verneverdien av sveitservillaene og hageanleggene i veien - et viktig kulturmiljø.

Det er adgang til å klage på vedtaket og tidsfristen er 10. mars 2014. Du kan se vedtaket og situasjonskart under. Bestum Vel følger saken.

vre Skogvei 2b til 8vre Skogvei 2b til 8 nr 2


 

Idyll eller hinder?

Bestum, februar 2014

 

I dagens utgave av Aftenpostens OsloBy har vi sakset både illustrasjon og innhold om de tre forslagene til ny E18 mellom Skøyen og Lysaker.

 

Aftenposten bilde 14.4.2014 - Fjordby, Foto: Norconsult, Rodeo arkitekter og ArchitectopiaOverskriften er "Slik kan vestkantens fjordby bli", og artikkelen beskriver kort de tre planene. Det skorter ikke på flott vyer og optimisme. Maxbo skal vekk, stoppested for miljøvennlig Fornebubane, slutt på biltrafikk og kø innover og utover E18. Nye boliger skal det også bli plass til - mange - i tillegg til næring.

 

Bestum Vel er positive til at E18 og dens kø, trafikale problemer, forurensning og støy forsvinner, men vi stiller spørsmålet om massiv utbygging, igjenfylling av Bestumkilen og Fornebubane er beste løsning? Blir Bestumkilen, områdets beste og flotteste sted for friluftsliv og maritime aktiviteter avskilt fra resten av Bestum?

 

Døm selv, les artikkelen her.

 

 


 

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.