Skip to main content

Områderegulering Skøyen - Byantikvaren registrerer historisk villabebyggelse på Bestum

Byantikvaren Tingstuveien villabebyggelseEn litt bortgjemt sak dukket opp herforleden: Byantikvarens innspill til kulturminneverdier i forbindelse med
områderegulering for Skøyen.

Blant Byantikvarens innspill til verneverdig villabebyggelse er Tingstuveien på Bestum. Byantikvaren skriver at villabebyggelsen vil bli ført på Byantikvarens gule liste, og supplerer
tidligere listeført og bevaringsregulert bebyggelse i områdene.

Se hele rapporten på Saksinnsyn eller klikk på bildet.