Skip to main content

Økt sikring av Mærradalsbekken i Bestumveien

Etter at kulvert ble bygget der Mærradalsbekken renner under Bestumveien, like ved nedlagte Bestun stasjon, har det tatt tid å få på plass sikring av kulverten og elevløpet på oversiden. Forsatt er ikke hele området sikret, men nå er i hvert fall autovern på plass. Bestum Vel følger saken.

IMG 7211  IMG 7212  IMG 7213