Skip to main content

Blått skilt avduket i flott vintervær

Akersposten 11.12.2019

Klikk på bildet og les alt på akersposten.no.


 

Møt opp og se Vækerøstuenes Blå Skilt

Vækerøstuene får Blått Skilt - bekrefter at de er blant Ullerns eldste, viktigste og mest verdifulle kulturminner

Vækerøstuene Bla Skilt

Lørdag 8. desember klokken 12 avdekkes siste tilskudd av blå skilt i Ullern da Vækerøstuene får sitt. Vækerøstuene er tre arbeiderboliger fra 1780-årene som siden sekstiårene har vært i Bestum Vels eie. I dag er det kunsthåndverkere i stuene; både glasskunst/krystall, malerier, keramikk, smykker og moderne design blir til der hvor det tidligere bodde tømmerkjørerfamilier.
 
I en prosess som har vart i nesten ett år, har Bestum Vel arbeidet målrettet for å bli "godkjent" av Oslo Byes Vel og deres blått skilt program. Nå er skiltet produsert og førstrkommende lørdag 8. desember blir det ofisielle avduking. Samtidig med avdukingen vil kunsthåndverkernes tradisjonelle julemarked være åpent.
 
Programmet den 8. desember er mangfoldig og meget interessant; det blir korte innlegg med følgende innhold:
 
- Bestum Vel v/Per Øyvind Hansen
- Vækerøstuene v/Eivind W. Robertsen
- Bybevaring v/Byantikvaren representert av Morten Stige
- Ullerns historie v/ Ullern, Røa og Bygdøy historielag
- Bydel Ullern v/ bydelsleder Carl Oscar Pedersen
- Blå Skilt v/ Oslo Byes Vela Generalsekretør Ole Rikard Høisæther
 
Det blir servert pepperkaker og gløgg.
 
Velkommen til avduking og julemarked.
 

 

Folkemøte om kommuneplanen 27.11.2018

46489415 369549693608997 4909306120801091584 o


 

 

Juleutstilling i Vækerøstuene i Oslo den 8. og 9. desember

Bestum, november 2018.

Vækerøstuene vinter

Det er utsalg av kunst, kunsthåndverk og keramikk i kunstnermiljøet på Vækerøstuene fra 1700-tallet - med både gløgg og pepperkaker i år også! Den 8. des. blir det avduking av Blått Skilt - Oslo Byes Vel på Vækerøstuene kl. 12:00. Historielaget inviteres også spesielt til deltakelse.

Åpningstider: Lørdag og søndag: 12:00–16:00 

Adresse: Drammensveien 227 (inn ved Shell), bussruter: 31 og 32 til Maritim, egen P-plass.

 

Årests håndverkskunstnere er:

 • Rein Follestad - tradisjonell keramikk
 • Anne Haavind - glasskunst/krystall og grafikk
 • Kine Røine - maleri
 • Liv Due - "Livi" - smykker, tegning, maleri, skulptur og tegnefilm
 • Irene S. Sandved - julekranser og keramikkprosjekter i samarbeid med Kirkens Bymisjon

 

Velkommen til tradisjonsrik julehandel!


 

Bidra i ditt nærmiljø!

Bestum Vel gjør mye godt for nærmiljøet, men klarer ikke å nå ut til alle om alt det blir gjort. Derfor ber vi alle som leser denne artikkelen om å støtte det viktige arbeidet vi gjør for vårt - og ditt - nærmiljø; og det er flere måter å bidra på:

 • Bli medlem - kr. 200 til konto 1720 51 85402
 • Møt på vårt årsmøte eller styremøter (neste er 13.9.2018)
 • Send oss en e-post med synspunkter eller gode ideer - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vær aktiv på våre Facebook-sider
 • Hold deg oppdatert om andre ting som skjer på Bestum - lenker til andre Bestum-organisasjoner
 • Send til andre du kjenner i Bestum-området det vi har listet i punktene over, eller dokumentet under som er en oppsummering av det Bestum Vel oppnådde i 2017 og i deler av 2018.

 Arsberetning 2017


 

Kampen mot betong - årsmøte i Bestum Vel

Årsmøte Bestum Vel 2018


 

Bestum Vel spiller inn til Oslo Høyre

Bestum Vel har spilt inn tre forslag til Oslo Høyres program for 2019-2023. Våre innspill kan du lese under.

Bestum Vel er takknemlig for denne anledningen til å gi innspill til Oslo Høyres program for perioden 2019-2023. Programkomiteen må gjerne ta kontakt dersom det skulle være ønskelig å med utfyllende kommentarer til de sakene vi tar opp, eller dersom komiteen skulle ha andre spørsmål om utviklingen i vår bydel.

Nedenfor følger våre innspill i saker som er spesielt prioritert av Bestum Vel:

Trafikkstøy
Vårt område er sterkt utsatt for trafikkstøy, både fra jernbane og E-18. Strekningen Skøyen-Lysaker har den nest største trafikktettheten i Norge. Dette er et meget tett befolket område hvor det bør treffes støyreduserende tiltak - også hvor forurensningsforskriftens grenseverdi i utgangspunktet ikke er funnet overskredet. I flere støymålinger, senest fra 2015 at en rekke boliger har et støynivå som overskrider tiltaksgrensen. Vi mottar stadig klager fra beboere i området som ikke kan ha åpne vinduer om sommeren, enn mindre bruke uteområdene. Etter at den siste målingen ble gjennomført, har trafikken økt ytterligere. Dette gjelder både person, -og godstrafikk, herunder godstrafikk omnatten. Det er også lagt en sporveksel nederst i Vennersborgveien. Vi har fått opplyst at sporveksler har et straffetillegg på +6db for en 10 meters strekning. Det er viktig å understreke at på grunn av det store antall boliger som ligger over grensen for tiltak, samt en rekke boliger som ligger like under denne grensen, bør det tas generelle tiltak som kan komme flere til gode.

Oslo høyre.jpeg

Oslo Høyre har et ambisiøst program for perioden 2015-2019, om bl.a. å bli verdens mest miljøvennlige storby, hvor bekjempelse av støy bør
være et viktig tiltak:

 • Oslo Høyre bør arbeide for at Bane Nor snarlig utarbeider en konkret plan for støyreduserende tiltak mellom Skøyen og Lysaker, herunder bygging av støyskjerm.
 • Det må bygges lokk over E-18 mellom Skøyen og Lysaker.

Kulturminner
I programmet for 2015-2019 heter det bl.a. at man "I større grad ta i bruk historiske bygg til kulturformål – det gjelder bygg som er i kommunal eie og som ikke er i bruk eller står forlatt". Vækerø politistasjon er et slikt bygg. Det ble bygget i perioden 1890-92 og bygningen er i laftet nasjonalromantisk stil. Til hovedbygningen er det bl.a. uthus med to fengselsceller hvorav den ene er mer eller mindre i original stand. Bygningene er imidlertid utsatt for et sterkt forfall og
snarlige tiltak er nødvendig for å redde denne delen av områdets kulturhistorie.

 • Vi ber Oslo Høyre programfeste at man vil sette i stand Vækerø politistasjon slik at den kan komme til nytte for bydelens befolkning.

Grønn byutvikling
Høyres program for 2015-2019 har et eget kapittel om «Grønn byutvikling». Blant tiltakene som omtales i dette kapitlet er:

 • Ta vare på de sammenhengende småhusområdene som Oslo ennå har, Småhusplanen gir viktige rammer for fortetting i fremtiden
 • Gjennomføre trafikkanalyser i småhusområdene for å sikre trygg avvikling av gjennomfartstrafikk.

Vårt område har de siste årene gjennomgått en omfattende fortetting, som har gitt økt trafikk og annet pres på infrastrukturen. Å bevare Oslos småhusbebyggelse er helt sentralt for å videreutvikle byens særpreg, med varierte boligmiljøer. Presset på vårt område vil øke ytterligere ved at Vækerø i kommuneplanen 2015 er utpekt som «prioritert stasjonsnært område». Som kjent har konflikter mellom konsekvensene av fortetting på den ene siden og ønsket om å bevare etablerte bomiljøer på den andre, i økende grad blitt synliggjort de siste årene.

 • Vi ber om at Oslo Høyre forsterker innsatsen for å bevare de småhusområdene Oslo ennå her

 

 

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.