Skip to main content

Resultat: det ble bedre og tryggere i Sigurd Iversens vei

Det vil gleUntitled.jpegde mange av våre medlemmer at vår henvendelse til og behandling av Bymiljøetaten har gitt resultater.

Etter en varslingsperiode på 21 dager hvor det ikke har kommet innsigelser på vårt forslag, har ytterligere deler av Sigurd Iversens vei fått parkering forbudt.

Sonen med parkering forbudt ser ut til å gi mer oversiktlig vei og mindre hensetting av ulike typer kjøretøy i varierende tilstander.

Vi gratulerer oss selv.

 

For eParkering.jpgn tid tilbake sendte Bestum Vel en henvendelse til Oslo kommune - Bymiljøetaten - på vegne av våre medlemmer, ink. flere fra Ullernfaret Grendelag. Ønsket fra medlemmene var et stengere regime for parkering i Sigurd Iversens vei. Grunen til dette var primært fordi veien har stor fremmedparkering, hensetting av en mengde tilhengere, busser, lastebiler og andre kjøretøy (se bilde til venstre), samt konsekvensen av dette - mange farlige trafikksituasjoner.

Gledeliger det at Bymiljøetaten ønsker å utvide parkering forbudt sonene i veien.

 

 

 


 

Årsmøte i Bestum Vel 13. mars 2018

Bestum Vel innkaller herved sine medlemmer og ikke-medlemmer til årsmøte 13. mars 2018 kl 19 i Ullern Menighetshus.

Agenda for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2. Årsberetning 2017

3. Regnskap 2017

4. Vækerøstuene

5. Valg av styre for perioden 2018

Til punkt 5 bør nevnes at rollen som økonomiansvarlig er ledig.

Tradisjon tro serverer vi kaffe og nybakt kringle.

Har du ikke betalt medlemskontingenten, gi oss beskjed, så sender vår medlemsservice deg en giro. Ta gjerne med en nabo som ikke er medlem!

 


 

Bedre og tryggere i Sigurd Iversnes vei

For eParkering.jpgn tid tilbake sendte Bestum Vel en henvendelse til Oslo kommune - Bymiljøetaten - på vegne av våre medlemmer, ink. flere fra Ullernfaret Grendelag. Ønsket fra medlemmene var et stengere regime for parkering i Sigurd Iversens vei. Grunen til dette var primært fordi veien har stor fremmedparkering, hensetting av en mengde tilhengere, busser, lastebiler og andre kjøretøy (se bilde til venstre), samt konsekvensen av dette - mange farlige trafikksituasjoner.

Gledeliger det at Bymiljøetaten ønsker å utvide parkering forbudt sonene i veien.

 

Sigurd Iversens vei.jpeg

 


 

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.