header 01

Arkiv 2020

Vipps, så er du medlem!

Vipps så er du medlem 2.6.2020

Vi holder på å gjøre løsningen som en del av bestum.no, men enn så lenge må du gjennomføre Vipps-betalingen på din egen telefon. Vipps til 101569.


 

Bestum Vel-medlem forbedrer trafikksikkerheten i Bekkefaret

Parkering forbudt 2.6.2020

På bildet ser du resultatet av ett av våre medlemmers arbeid for trafiksikkerhet.

Mellom krysset Ullernveien/Bekkefaret og trikkelinjen har det blitt etablert parkering forbudt sone.

Dette forbedrer trafikksikkerheten for fotgjengere primært, les skoleelever, og kjørende.

 

(Opptatt av trafikksikkerhet for skoleelever - melde deg inn i Bestum Vel - Vipps kr. 200 til 101569)