Skip to main content

PBE sier nei til 129 nye parkeringsplasser etter bl.a. innspille fra Bestum Vel

Sier nei til 129 nye parkeringsplasser

Faksimile: www.akersposten.no