header 01

Arkiv 2021

PBE-202020204-15 Avslag - Bestumveien 10

Screenshot 2021 06 21 at 15.32.48
 
Avslag – Bestumveien 10
 
Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om etablering av 71 parkeringsplasser, som vi mottok 04.01.2021.
 
Det er merknader til søknaden.
 
Vi avslår søknaden fordi tiltaket er i strid med reguleringsplanen § 2 om arealformål.
 
Dispensasjon fra § 2 kan ikke gis.
 
Les mer ved å klikke på bildet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er Fornebubanen i gang...

Nederst i Tingstuveien, nærmere bestemt i nummer 31, er rydding og klargjøring i gang for å begynne abeidet med inngang til Fornebubanen - sydlige inngang til Skøyen stasjon. Se forøvrig Fornebubanens egen Oslo-sider.

 

Screenshot_2021-05-07_at_19.50.48.pngScreenshot_2021-05-07_at_19.51.38.png

Screenshot_2021-05-07_at_19.52.57.pngScreenshot_2021-05-07_at_19.53.47.png